• Juupajoki •
• Kuhmalahti •
• Orivesi •
• Pälkäne •
Alla on tietoa vireille tulosta, hallituksen päätöksen tiedoksiannosta, hintatason selvittämisestä sekä talkootöiden kirjanpidosta. HUOM! Nämä sivut täydentyvät koko ajan.

Hankkeen toteutuksen saa aloittaa omalla riskillä sen jälkeen kun yhteisörahoitushakemus on tullut vireille Pomoottorissa. Vireille tulosta lähetetään tieto siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu hankesuunnitelmassa (kts. säännöt ja hakuohjeet).

Pomoottorin hallituksen päätös – myönteinen tai kielteinen – lähetetään hankesuunnitelmassa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Myönteinen päätös voi poiketa siitä mitä on haettu ja/tai päätöksessä voidaan antaa erityisehtoja hankkeen toteuttamiselle. Päätöksestä käy myös ilmi päivämäärä, johon mennessä hanke on toteutettava. Avustuksen maksamista on haettava kahden kuukauden sisällä hankkeen toteutuksen päättymispäivästä, muutoin avustuspäätös raukeaa. Päätökseen kannattaa siis tutustua huolella. Päätös tulee antaa tiedoksi yhdistyksen hallituksen jäsenille tai toimikunnan muille jäsenille.

Avustuksen maksamiseksi tarvitaan selvitys kustannusten kohtuullisuudesta. Tämä on hyvä pitää mielessä hankintoja tehtäessä. Lisäksi maksuhakemuksen liitteeksi tarvitaan kopiot laskuista sekä kirjanpito-ote hankkeen kulujen osalta. Pitäkää siis huolta, että ette hukkaa kuitteja! Erityisesti tämä koskee rekisteröimättömiä toimikuntia, jotka eivät ole kirjanpitovelvollisia. Toimikunnat tekevät hankkeen kuluista yhteenvedon, jonka hankkeen vastuuhenkilö hyväksyy.

 
Pomoottori ry.
Ajankohtaista
Yhteisörahoituksen säännöt ja hakuohjeet

Hankkeen toteutus

Yhteisörahoitusavustuksen maksaminen
Avustusten saajat
Usein kysyttyä
Yhteystiedot
Aineisto: Pomoottori ry; Web-toteutus: Jussi Kirjasniemi