• Juupajoki •
• Kuhmalahti •
• Orivesi •
• Pälkäne •
Kun työt on tehty, tulee maksun aika!

Yksityiskohtaiset ohjeet avustuksen maksamisen hakemiseksi löytyvät sivupalkissa olevan linkin takaa.

AVUSTUKSEN MAKSAMINEN EDELLYTTĂ„Ă„ YHDISTYKSEN KIRJANPITO-OTETTA, OMATEKOISET MUISTIINPANOT EIVĂ„T RIITĂ„!

Yhteisörahoitusavustus maksetaan enintään kolmessa erässä. Jos avustus on 500 euroa tai sen alle, maksetaan se yhdessä erässä hankkeen valmistuttua. Avustusta ei saa ennakkoon eli laskut pitää ensin itse maksaa ja viedä kirjanpitoon. Rekisteröimättömät toimikunnat laativat maksetuista laskuista yhteenvedon, jonka hankkeen vastuuhenkilö todentaa oikeaksi.

Jos avuistuksen maksamista haetaan useammassa kuin yhdessä erässä, ensimäisen erän hakemuksessa on oltava ote yhdistyksen hallituksen kokouspöytäkirjasta, josta ilmenee, että avustus maksetaan takaisin Pomoottori ry:lle , jos hanke ei toteudu hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Viimeinen erä maksetaan vasta hankkeen valmistuttua.

Maksuhakemuksessa esitetään vain maksetut rahalliset kustannukset. Maksettavan avustuksen määrää ei tarvitse itse laskea, se lasketaan ”virkatyönä”.

Maksupäätökseen tyytymätön voi esittää Pomoottorin hallitukselle oikaisupyynnön. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Tiedoksianto päivä on se päivä, jolloin maksupäätös on lähetetty hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi mitä osin päätöstä halutaan muutettavan ja miksi (= perustelut päätöksen muuttamiseksi). Pomoottorin hallitus käsittelee oikaisupyynnöt seuraavassa kokouksessaan.

Hankkeen toteutus- linkin alla on tietoa myös avustuksen maksamiseen liitttyvistä asioista (mm. kirjanpito, laskujen kopiot, hintatason selvitykset).

 
Pomoottori ry.
Ajankohtaista
Yhteisörahoituksen säännöt ja hakuohjeet
Hankkeen toteutus

Yhteisörahoitusavustuksen maksaminen

Avustusten saajat
Usein kysyttyä
Yhteystiedot
Aineisto: Pomoottori ry; Web-toteutus: Jussi Kirjasniemi